Portraits and fine art:

Rates Edwin Baker Photography

Below is a list of all my rates. Do you have other creative ideas? Pregnancy shoot, boudoir shoot, fine art shoot, fashion shoot, outdoor shoot in an nice environment? I’m open to anything! Want a customized proposal? Please contact me, then we look at the possibilities!

It’s possible to book for an make-up and/or hairstyling artist.

Portrait shoot

Private shoot: one person, 1 1/2 hour, 2 clothing settings, 6-8 retouched photos * :     180,- euro

Duo shoot: two persons, 1 1/2 hour, 2 clothing settings, 6-8 retouched photos * :         220,- euro

Family/Friends shoot: more than 2 persons, 1 hour, 1 setting, 5 retouched photos * :   135,- euro

* In high resolution without watermark, you will also get the photo’s in a low resolution with a small watermark for the internet

If you want more photo’s than we agreed? Off course  that’s possible! Depending on the time it takes generally 20,- euro each extra photo.

 

Company photo’s

Documentary photo’s/video’s from your business or conceptual photography for your website, brochure or advertisement. Price on the basis of an hour rate of € 65,-  or a daily rate of € 430,-  and exclusive retouching.(We will discuss this before the shoot)

Company portraits for website, e-mail, social media? Ask the possibility’s!

Location

The pictures will be taken on a together selected outside location or a private indoor location. If necessary, a studio can be rented at an attractive rate.

Other information

Traveling expenses outside a range of 25 km of Leiden costs € 0,45/km.

Clear agreement

At portrait-, or business photography may be the appointment in consultation done with a good reason. Any studio rent must always be paid.

The copyright in all photographs will always remain in the hands of the photographer. Edwin Bakker always has the freedom to use the images for personal purposes. Model gets all the photos duty-free, commercial use of the photos only in consultation with the photographer. Published photographs should never be edited. If pictures are used online, these must be always bear the watermark Edwin Bakker Photography (Attribution). Unedited photos and RAW files can not be purchased by the customer.

Payment

Other individuals photography: 100% after the shoot.

Companies: within 14 days after the invoice date.

You will receive from me a digital invoice, which you can pay by internet banking. For private photography is true that all digitally processed images are sent as soon as the payment has been made.

 

 

 Tarieven Edwin Bakker Photography

Onderstaand vind je een overzicht van al mijn tarieven. Heb je ander creatief idee? Zwangerschap shoot, boudoir shoot, fine art shoot, fashion shoot, outdoor shoot op een mooie locatie? Ik sta voor alles open! Wil je een voorstel op maat? Neem dan contact met me op, dan kunnen we samen overleggen wat er mogelijk is!

Het is mogelijk om een visagist of haarstylist te boeken.

Portret shoot

Prive shoot: 1 persoon, 1 1/2 uur, 2 kleding settings, 6-8 retouched foto’s * :                   180,- euro

Duo shoot: twee personen, 1 1/2 uur, 2 kleding settings, 6-8 retouched foto’s * :           220,- euro

Familie/vrienden shoot: meer dan 2 personen, 1 uur, 1 setting, 5 retouched foto’s * :    135,- euro

* In hoge resolutie, U krijgt ook de foto’s in een lage resolutie met een klein watermerk voor het internet.

Wilt u meer foto’s dan we afgesproken? Natuurlijk is dat mogelijk! Afhankelijk van de tijd dat dit kost gemiddeld 20,- euro per extra foto.

 

Bedrijfsfotografie

Bedrijfsreportage in foto’s/video’s van uw bedrijf of conceptuele fotografie voor uw website, brochure of reclame. Prijs op basis van een uurtarief van € 65, –  of een dagtarief van € 430, –  en exclusief bewerken. (Dit wordt samen afgesproken)

Bedrijfsportretten voor de website, e-mail, sociale media? Vraag naar de mogelijkheden!

Locatie

De foto’s worden genomen op een door ons samen uitgezochte externe locatie of een eigen overdekte locatie. Indien nodig kan er een studioruimte gehuurd worden tegen een aantrekkelijk tarief.

Overige informatie

Reiskosten buiten een straal van 25 km van Leiden kost € 0,39 / km.

Duidelijke afspraken

Bij portret- of bedrijfsfotografie kan met een gegronde reden de afspraak in onderling overleg verzet worden. Eventuele studiohuur wordt altijd doorberekend.

Het auteursrecht op alle foto’s blijft altijd in de handen van de fotograaf. Edwin Bakker photography heeft altijd de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden. Model krijgt alle foto’s rechtenvrij, commercieel gebruik van de foto’s alleen toegestaan in overleg met de fotograaf. Gepubliceerde foto’s mogen nooit bewerkt worden. Indien foto’s online gebruikt worden, dienen deze altijd voorzien te zijn van het watermerk van Edwin Bakker photography (naamsvermelding). Onbewerkte foto’s en RAW-bestanden kunnen niet door de klant afgenomen worden.

Betaling

Particulieren overige fotografie: 100% na de shoot.
Bedrijven: binnen 14 dagen na factuurdatum

Je ontvangt van mij een digitale factuur, welke je via internet bankieren kunt voldoen. Voor particuliere fotografie geldt, dat alle digitaal bewerkte foto’s toegezonden worden zodra de de betaling is voldaan.